Varukorg (
0
)

Din varukorg är för närvarande tom.

Gå tillbaka till butiken

Kundtjänst / Våra köpvillkor

Integritetspolicy

Excluzive värnar om din personliga integritet i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, även generellt känd som GDPR.

Följande policy finns tillgänglig för att mer detaljerat upplysa er hur vi behandlar personuppgifter för dig som kund eller besökare av vår hemsida www.excluzive.se

Vid frågar är ni alltid välkomna att kontakta oss på kundservice@excluzive.se

Hantering av personuppgifter

www.excluzive.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som inhämtas eller behandlas av Excluzive.

Om uppgifter lämnas till en av våra samarbetspartners genom att du tex klickar på en länk till någon av dem som finns publicerad på vår hemsida är då samarbetspartner ansvarig för dina uppgifter.

Hur behandlas dina uppgifter?

Nedan kan ni få en inblick i vartifrån vi får dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar samt för vilka ändamål de behandlas.

Väljer ni att inte dela några personuppgifter med oss kan vi inte sälja eller leverera produkter till dig, erbjuda kundtjänst, skicka marknadsföring och ebjudande angående kampanjer eller interagera med dig angående tillhandahållning av våra tjänster.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer.

Exempel på personuppgifter är:

-Ditt namn

-Din adress

-Din e-postadress

-Ditt personnummer

-Ditt id-kortnummer

-Ditt telefonnummer

-Din IP-adress när du surfar på nätet

-Ett foto av dig.

Vilka uppgifter samlas in?

Dina personuppgifter samlas in om du köper produkter, kontaktar kundservice, skapar ett konto eller använder tjänster.

Exempel på personuppgifter som samlas in är:

Namn/efternamn, adress, personnummer, e-postadress, leveransadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, köp/order samt användings historik, IP-adress och annan dylik ärenderelaterad information (Eventuella uppgifter du inlämnar vid kontakt med kundtjänst).

Ändamål för behandling och hur dina uppgifter behandlas relaterat till olika tjänster
Ålder och identifikationskontroll

Endast personer fyllda 18 år är berättigade att göra inköp på hemsidan (www.excluzive.se) varpå ålder/identitetskontroll i samband med köp åberopas och uppgifter behandlas.

Hantering av betalning (Analys av betalningsalternativ ingår)

Ingått avtal åberopar att vi bör kunna fullfölja våra förpliktelser såsom leverans av din beställning, ta betalt och återbetala.

Dina uppgifter behandlas därför i samband med köp, krav på återbetalning och dylika situationer.

Hantering av leverans/Upphämtning

Berättigat intresse att säkerställa att information av leverans/upphämtning delges kunder på korrekt sätt samt att leveranser sker till rätt kund/adress innebär att dina uppgifter behandlas.

Utifall köp genomförs av medlem registreras medlemsnummer

Ingått avtal åberopar att vi bör kunna fullfölja våra förpliktelser såsom administration av medlemsförmåner samt konto varpå dina uppgifter behandlas.

Kundtjänst

Tidigare nämnda uppgifter samt ytterligare information delgiven av dig i samband med kontakt behandlas för administration av ärende, säkerställning av identitet, reklamationer samt ärenden där du begär support från oss. Behandlade uppgifter varierar beroende på ärendets natur.

Generell marknadsföring

Dina uppgifter behandlas vid utskick av nyhetsbrev och kampanj information, rabattkuponger och dylikt berättigat på vårt intresse att marknadsföra och tjänster för Excluzive.

Deltagande i tävlingar & events

Dina uppgifter behandlas för administration och uppföljning av tävlingar & events

Uppdateringar/förbättringar av tjänster och produkter samt teknisk funktionalitet

Dina uppgifter behandlas i samband med vårt berättigat intresse att kunna göra uppdateringar av teknisk platform som möjliggör besök till vår hemsida, applikationer och köp i vår webshop.

Förhindra missbruk av tjänster

Dina uppgifter behandlas för att tillhandahålla säkra tjänster, säkerställa att er information är skyddad genom att förhindra försök till obehörig åtkomst samt olovlig användning.

Uppdatering av marknadsföringsregister

Dina uppgifter behandlas i samband med inkommen begäran gällande uppdatering/ändring av uppgifter. Begäran och behandling är baserat på önskan av kund.

Med vem/vilka kan mina uppgifter delas med?

Utdelning av uppgifter kommer endast göras utifall det är ett lagkrav eller om lagen tillåter detta.

Bortsett från detta delar vi inte ut dina uppgifter till tredje parter.

Personuppgiftsbiträden
Bolag inom Excluzive, leverantörer samt underleverantörer

För att på bästa sätt kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig dock i enlighet med policy kan vi komma att dela dina uppgifter med leverantörer/underleverantörer samt bolag inom Excluzive. Exempelvis inom följande områden, logisitk, finans, IT samt marknad och analysföretag eller i samband med ditt godkännande kan Excluzive komma att dela dina uppgifter med statliga myndigheter.

Betalbolag

I samband med dina betalningar/återbetalningar kan dina uppgifter delas med finansiella avdelningar/aktörer. Tex om du väljer att använda betalningstjänster som tillhandahålls av våra partners kommer dina uppgifter behöva delas. Detsamma gäller utifall ni ansöker om kredittjänster som igen tillhandahålls av våra partners för inköp hos Excluizve.

Myndigheter

Pga. Berättigat intresse, lagkrav eller med ditt godkännande kan uppgifter delas med statliga myndigheter som tex Polisen, Skatteverket och domstolar.

Lagringstid av dina uppgifter

Beroende på ändamål kan lagringstid variera men vi understryker att uppgifter endast lagras så länge det behövs. Lagringstid kan variera beroende på tex följande omständigehter, rättslig förpliktelse, fullgöran av avtal och laglig grund. Om tid för respektive ändamål inte har uppnåtts kan och kommer Excluzive inte ha möjligheten att radera någon information.

Dina uppgifter kommer behandlas inom EU/ESS. Utifall uppgifter behöver överföras/delas till ett land utanför tidigare nämnda (EU/ESS) kommer nödvändiga och rimliga lagliga, tekniska samt organisations relaterade åtgärder vidtas för att erbjuda er samma skyddsnivå som anbefaller inom EU/ESS.

Hur skyddas dina uppgifter

Vi försöker alltid anpassa våra rutiner och system till den tekniska utvecklingen och vår avsikt är alltid att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att era uppgifter inte går förlorade eller används av obehöriga personer.

Cookies

Precis som alla andra webbplatser använder även Excluzive cookies (kakor). Använding sker för att säkerställa en användarvänlig och funktionell upplevelse på vår hemsida men det är även bra att ha i åtanke att vissa cookies behövs för att en hel del funktioner skall fungera ordentligt.

Social Media

I dagsläget kan ni följa oss via Instagram & Facebook och på dessa konton/platformar ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som Excluzive publicerar eller kan påverka publicering av.

Dina rättigheter
Begära uppgifter

Enligt Personuppgiftslagen har du på begäran, en gång per år, rätt att få del av den information vi har registrerat om dig. Om du har ett konto kan du när som helst logga in på Mina Sidor för att se vissa uppgifter som vi har om dig, t.ex. kontaktuppgifter, dina intjänade bonuspoäng, dina personliga erbjudanden och annat. Om du inte registrerat dig som medlem eller vill ha ett komplett registerutdrag, bör skriftlig begäran skickas till vår kundtjänst kundservice@excluzive.se

Ändring av uppgifter

Om du anser att uppgifter inte stämmer eller vill uppdatera information kan du när som helst begära detta genom att kontakta vår kundtjänst kundservice@excluzive.se

Radering av uppgifter

Förutsatt att dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för har du rätt att begära att dina uppgifter raderas. Inlämnad begäran bör dock överenstämma med tidigare nämnda lagliga grunder och förutsatt att legala hinder inte påvisas kan vi så snabbt som möjligt behandla din begäran. Skriftlig begäran bör skickas till kundservice@excluzive.se

Har du frågor eller klagomål?

Har du frågor angående huruvida vi behandlar dina uppgifter är du alltid välkommen att skicka förfrågan till kundservice@excluzive.se

Tillsynsmyndighet

Övervakning sker av Integritetsskyddsmyndigheten och om du anser att vår behandling av uppgifter strider mot den angiven dataskyddsförordningen kan du alltid kontakta dem för ytterligare hjälp.

Giltighet och ändring av integritetspolicyn

Nuvarande policy uppdaterades den 2022-10-10.

Om ändamål för att lagra dina uppgifter ändras förbehåller vi rätten att uppdatera denna informationstext, samla in ytterligare uppgifter samt dela dina uppgifter med andra mottagare än vad som angivits tidigare i policy (Se ovan).

Ni hittar alltid den senaste och gällande policyn på vår hemsida hemsida www.excluzive.se